Wzgórze szubieniczne

Znajduje się przy tuż za Reszlem przy drodze do Korsz. To w tym miejscu, według legendy, 21 sierpnia 1811 roku Barbara Zdunk została spalona na stosie. Przekazy informują, że dokonujący egzekucji kat sprowadzony z Lidzbarka Warmińskiego, zdjęty litością, udusił udręczoną kobietę. Oskarżona o podpalenie w 1807 roku miasta przy pomocy czarów, spędziła w zamkowych lochach kilka lat. Wyrok zapadł 22 czerwca 1808 r. i niektórzy badacze historii uważają go za ostatni taki akt barbarzyństwa w Europie. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu organizuje corocznie inscenizację ukazującą proces i egzekucję nieszczęsnej niewiasty i to bardzo atrakcyjne widowisko skupia nie tylko mieszkańców, ale przyciąga także wielu turystów. Legenda o rzekomej czarownicy jest wciąż żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Wzgórze szubieniczne

Skip to content