Most gotycki

Most gotycki nad Sajną, jeden z dwóch, położony w północno-wschodniej części miasta. Zbudowany w drugiej połowie XIV wieku, murowany z cegły o układzie polskim i blokowym, w formie jednolitej zapory, wielokrotnie wzmacniany i przebudowywany. W półkolistych arkadach znajdowało się więzienie.

Wirtualny spacer

Most gotycki - duży

ul. Mazurska

Skip to content